Portfolios > Miscellaneous

Yellow Dress
Yellow Dress
Collage, photo on canvas
2013